Det börjar bli smått frustrerande att ju mer man läser ju fler olika varianter av arkitekter verkar världen runt omkring ha uppfunnit. Har skummat igenom en artikel (Arkitektroller och arkitektansvar av Sten Sundblad) som listas av svenska wikipedias artikel om Systemarkitekt. I artikeln går författaren igenom Microsofts olika arkitekter. Ingen av dem är informationsarkitekt, man har något som kallas Information Area Owners men den rollen definieras inte speciellt tydligt i artikeln. Däremot verkar informationsområdena anses som viktiga, eller åtminstone som något som definieras högt upp i hierarkin.

De arkitektroller som listas är:

  1. Globala arkitekter (Global Level Architects)
  2. Företagsarkitekter (Enterprise Level Architects)
  3. Infrastrukturarkitekter (Infrastructure Architects)
  4. Lösningsarkitekter (Solution Architects)

Dessutom nämns Applikationsarkitekt i texten när man förklarar lösningsarkitektens ansvar.

Artikeln var av visst intresse då jag håller på och funderar kring olika fokus (abstraktions nivåer) för en informationsarkitektur. Och åtminstone variant 1, 2 och 3/4 är nivåer/varianter jag funderat kring. Även om 3/4 framstår som väldigt inriktade på tjänstebaserad arkitektur så där behöver jag nog tänka ett varv till. Mitt intryck är att det är företagsarkitekten och lösningsarkitekten som ska förstå information och informationsstrukturer, infrastruktursarkitekten får sina krav från dessa bägge.

Annonser