Har precis läst klar (skummat igenom) Thomas Erls bok Service-Oriented Architecture, A Field Guide to Integrating XML and Web Services. Spontant är det en bok jag skulle rekommendera med reservation för hur väl den skulle fungera som praktisk handbok vid en faktisk integrering.

Som läsebok i ämnet känns den som en bra bok för ett företag. För min del fanns det delar jag redan kunde, delar som låg helt på min nivå och delar som var något för tekniskt detaljerade för att bibehålla mitt intresse. Så oberoende av vem man är så bör man få i sig en hel del matnyttigt, givet att man är ok med att inte allt kommer att vara på rätt nivå.

Boken är indelad i fyra delar:

  1. Första delen introducerar de tekniker som används inom SOA: XML teknologierna, Web services samt 2:a generationens Web service teknologier.
  2. Andra delen diskuterar integration av teknologier.
    1. Hur integrerar man XML i applikationer
    2. Hur integrerar man webbtjänster i applikationer
    3. Hur integrerar man XML med databaser
  3. Tredje delen beskriver hur man integrerar applikationer. Detta omfattar beskrivning av grundläggande mekanismer, beskrivning av SOA för legacy integration, SOA för verksamhetsintegration samt strategier för tjänstebaserad integration.
  4. Sista delen är troligen tänkt att summera upp informationen och presentera den som underlag/tips för integration av verksamheter. Fungerar inte att läsa rätt upp och ner men kan kanske fungera som checklistor på saker att reflektera över när man väl ska påbörja en integration.

Speciellt tyckte jag avsnittet om hur man XML i applikationer var intressant då Erl tydligen precis som jag har stött på dessa applikationsintegratörer som betraktar XML som en klumpig form av komma-separerade filer. Jag tror att Erls påpekande att man bör betrakta XML-dokument som databaser och XML-scheman som data modeller är både korrekt och användbart. Även om ett XML-dokument inte används som datalager så är det något som ofta flera olika applikationer kommer att läsa från och skriva till, därför är det bra att tänka på det som något som bör vara lika genomtänkt som en databaslösning.

Annonser