Efter att ha läst Timme Bisgaard Munk och Kristian Mørks artikel om IA tyckte jag att de kunde vara intressant att se vad de skrivit mer. Detta ledde till att jag ägnat ett par dagar åt att ta mig igenom deras artikel ”Folksonomien: den mindste indsats betydning” som hittas här. Även denna artikel är en ambitiös analys av området i detta fall folksonomier och huruvida dessa är den nya lösningen på uppmärkning av innehåll som ska ersätta de gamla.

Artikeln är väl värd att läsa (sina 59 sidor till trots) men helt kort kan sägas att dess slutsats är att nej folksonomier ersätter inte taxonomier och facettbaserad uppmärkning. Taxonomier och facettbaserad uppmärkning är det bästa stödet för att hitta det man letar efter, medan folksonomier är ett bra stöd för att hitta ”det man inte vet att man letar efter”. Detta då märkningen med en tag inom en folksonomi tenderar till att innefatta ett vidare spektrum av artiklar än vad en tag i en taxonomi gör. Detta beror bland annat på att ”folk” när de märker upp är lata (de sätter en tag utan att ha läst innehållet de märker upp samt använder korta enkla taggar) och påverkbara (de tenderar att använda de mest populära taggarna i stället för att skapa egna.)

Slutligen konstateras att folksonomier kan bli ett riktigt intressant verktyg för kunskapsdelning först när ”folk” blivit bättre på uppmärkning, dvs analogt med att vi har blivit skrivkunniga behöver vi i framtiden bli uppmärkningskunniga.

Annonser