Stockholms stadsbibliotekhåller uppenbarligen på att ta fram en ny webbplats. Detta är intressant på flera sätt:

  • Man har valt att gå ut tidigt och visa publika prototyper på www.biblioteket.se.
  • Dessa prototyper visar på en webbplats med många intressanta funktioner och vad som borde vara integration av information från flera olika källor.
  • Man tänker blogga om projektet här. Vilket kan bli en intressant studie i praktiskt tillämpat informationsarkitekturarbete.
Annonser