Förutom att läsa böcker och artiklar om informationarkitektur har jag även börjat läsa om en av mina "lättvikts"-filosofiböcker, Postmodernism for beginners, ("lättvikts"=stor text, tecknade bilder och försök till humor.)

Det fick mig att fundera på om debatten om centralt definierade officiella taxonomier kontra användardefinierade taggar/folksonomier inte är lite postmodern. Postmodernismen ska ju bland annat stå för förkastandet av de centrala av alla accepterade sanningarna/berättelserna till förmån för egna små mikroberättelser som är sanna för en individ eller en liten grupp. Kanske folksonomier ligger i tiden 🙂 eller så behöver jag mer ledigt…

Annonser