Avdelningen om grundläggande principer för Informationsarkitektur är den längsta och i mitt tycke matnyttigaste delen av Rosenfeld/Morevilles bok. Man inleder med att presentera de centrala begrepp som man valt att strukturera avdelningen i:

  • Labelling systems – Hur man kategoriserar information ex.vis efter ämne eller kronologiskt
  • Organization systems – Har man representerar information ex.vis väljer man en vetenskaplig terminologi eller en lekmannamässig terminologi
  • Navigation systems – Hur man navigerar eller förflyttar sig genom informationen ex.vis genom att klicka sig ner i en hierarki
  • Search systems – Hur man söker ex.vis genom att exekvera en sökfråga mot ett index

Sedan får var och ett av dessa begrepp en fördjupande kapitel som definierar begreppet och beskriver hur det ingår i informationsarkitekturen.

Detta upplägg funkar bra och ger mycket information och saker att tänka på. Men jag var personligen inte helt nöjd med innehållet. Efter en del funderande så har jag kommit fram till att min tveksamhet bland annat beror på att man är så webbplatsfokuserade. Man beskriver begreppen utgående från hur de fungerar för att stötta en användare av en webbplats, vilket är ett viktigt perspektiv, men man ägnar väldigt lite utrymme åt hur informationen ska hanteras och struktureras för att kunna presenteras på detta sätt. Man kompletterar iofs avdelningen med ett kapitel kring Thesauri, Kontrollerade vokabulärer och Metadata vilket ger lite kött på benen kring vad som måste finnas bakom/under webbplatsen men författarna verkar vara av åsikten att Content Management är en annan disciplin än Information Architecture vilket är en åsikt jag i nuläget inte delar.

I avdelningens första avsnitt presenterar man en alternativ uppdelning som jag tror passar mig bättre (om inte helt bra). Här grupperar man istället kring begreppen:

  • Browsing aids – omfattar komponenter som ger användaren fördefinierade vägar som stöd för navigeringen genom en webbplats.
  • Search aids – omfattar komponenter som tillåter användardefinierade frågor som resulterar generering av resultat som matchar frågan
  • Content and Tasks – står för det som användare "egentligen" är ute efter att hitta/lösa när de besöker en webbplats. Omfattar komponenter som Rubriker, Länkar, Informationsbitar (Chunks), Listor, Identiteter med mera.
  • "Invisible" Components – Omfattar centrala arkitekturkomponenter som finns i bakgrunden dvs. användaren kommer sällan eller aldrig i kontakt med dem. Detta omfattar kontrollerade vokabulärer, thesauri och metadata.

För mig så står denna kategorisering av arkitekturkomponenter mer för komponenter som visar hur en arkitektur stödjer en lösning medan den första kategoriseringen står mer för vilken typ av lösning man kan åstadkomma med stöd av en arkitektur. Och i min nuvarande situation är jag mer intresserad av kunskap kring vilka "hur" som är kända inom området än "vad". "Vad" har jag redan sysslat en massa med.

Resten av boken kan väl sedan sägas handla om "hur" med en avdelning för Process och Metod, en för IA i Praktiken, en för IA i en Organisation och slutligen två fallstudier. Man kan ju tycka att jag borde vara nöjd med dessa, men tyvärr känns det här (förhoppningsvis) att boken skrevs 2002, för jag hoppas att det i dagsläget finns mer konkret och fördjupad information kring hur man ska arbeta med IA. Avdelningen kring Process och Metod är en bra ingång om man aldrig gjort denna typ av arbete förut men för min del blir det främst en listning av good-practice som jag vid en snabb genomläsning kan nicka och hålla med om. Förmodligen är avdelningen mer matnyttig om man är mer intresserad av webbplatsstrukturering än vad jag är.

Men som helhet kan jag rekommendera boken som nyttig läsning, förmodligen ger den mest om man är ganska ny inom området.

Annonser