Har funderat lite kring begreppen Information Architecture (IA) och Enterprise Information Architecture (EIA) och om dessa omfattar "all" informationsarkitektur som kan tänkas behövas.

I texter jag läst hittills ses IA oftast som informationsarkitekturen för en webbplats och EIA som informationsarkitekturen som håller samman en verksamhets olika webbplatser. Utöver dessa verkar det inte finnas mycket mer informationsarkitektur. Detta (IA och EIA och inget mer) stör mig av flera anledningar:

Begreppsdefintionsmässigt -Information Architecture borde vara ett eget begrepp som står för det som är gemensamt för alla typer av informationsarkitekturer. Sen blir Website Information Architecture och Enterprise Information Architecture två snävare begrepp alternativt två exempel på faktiska instanser av informationsarkitekturer.

Omfattningsmässigt 1 – en informationsarkitektur borde omfatta mer än webbplatser. När jag började jobba med system för informationshantering för tjugo år sedan fanns inte webbplatser med problemen som skulle lösas var till stor del de samma och behovet av en informationsarkitektur fanns också. Därför tror jag att webbplatser är en tillämpning av informationsarkitekturer men att även andra typer av tillämpningar måste kunna ha egna tillämpade informationsarkitekturer.

Omfattningsmässigt 2 – Det finns ett behov av en informationsarkitektur som är större än EIA. Ta till exempel HR-XML (http://www.hr-xml.org/) vilket är ett konsortie som arbetar fram gemensamma scheman för Human Resource-området. Jag uppfattar detta som åtmistone en del av en informationsarkitektur och som något som är "större" än ett Enterprise även om exempelvis Manpower skulle inkludera det som en del av sin EIA.

Dessutom saknar jag ett tydligt grepp på vad man kanske kunde kalla Intra Information Architecture. Med detta avser jag de ramverk och definitioner man kan behöva för att koppla samman flera "webbplatser" som kan ha egna informationsarkitekturer. Några exempel på delar av en Intra IA skulle vara RSS och OAI som är definierade gränssnitt och informationsmodeller för webbsyndikering respektive publikationsarkiv. Hur skulle dessa inkluderas i en informationsarkitektur? Och hur kan man på bästa sätt undvika att man i varje informationsarkitektur uppfinner hjulet när det gäller exempelvis syndikering. I dagsläget är säkerligen RSS välkänt för de flesta/många som tar fram en informationsarkitektur men hur kommer detta sig? Beror det på att det är en standard? Hur blir denna typ av gränssnitt "välkända" för en informationsarkitekt?

Mycket frågor är det och än så länge ganska få svar.

Annonser